سلام دوستان دریافت
توضیحات: اهنگ فصل بهار و سی دی که دست خود ناصر بوده و گفته این البوم اخرمه ...http://nasserabdollahi.blog.ir/