سلام بر دوستان عزیز همراهان همیشگی


امشب روی میز اتاقم عکست را دیدم شروع کردم باهات دردل کردم کجایی چه مکینی خوش میگزره ووو

دلتنگی هر رور و هر شب من با خیالی از تو که ایا بر میگردی یه روز یا .. ..

نمیدونی چقدر بچه هایت ناصر بزرگ شده اند و روی پاهای خودشان ایستاده اند  نوید .نامی . نینا و نازنین

جایت خالیست روی صحنه های  اجرا های شهر و کشور ...

اون بالا هر جا میروی یاد ما و تمام کسانی که برایت عاشقانه و صادقانه و... خدمت میکنند باش

دوستتدارم ناصریا


http://nasserabdollahi.blog.ir/