سلام دوستان عزیزم و همراهان همیشگی ناصریا

خاطره ای شیرین از ناصر

یه روز ناصر با یه نفر از اعضای گروهش بحثش میشود و قهر میکند هر رو انان چه ناصر چه ان نفر ناراحت از اینکه چرا اخه اینجور شد وووو

دوستان ناصر برنامه ایی میریزند که ناصر و ان نفر را اشتی بدهند در دفتر ناصر قرارها گزاشته میشود ناصر ان روز طبق معمول همیشه با لبخند و حرف های شیرین وارد میشود بعد چند ساعتی ناصر و اون نفر اشتی میکنند..تصویر زیر مال همین موضوع است..

ان روز به خوبی و خوشی تمام میشود

روحش شاد یادش گرامی
http://nasserabdollahi.blog.ir/