شعری بسیار زیبا....

   {کپی عکس با ذکر منبع بلا مانع است}

poste in panjereha
ناصر عبداللهی - ناصر عبدالهی - ناصریا