متعسفانه در ویکی پدیا متوجه شدم که اطلاعتی که از ناصر عبداللهی و با نوار قرمز کشیدم غلط  است.

من میخواستم اطلاعات رو درست کنم اما یک رایانه دیگری علیه من در ویکی پدیا شکایت کرده بود

ومن نمیتونم اطلاعات ناقض ناصر عبداللهی عزیز رو تغییر بدم...

از کسانی که در ویکی پدیا متوجه می شوند و میتونند اطاعات ناقص ناصر عبدالهی عزیز رو تغییر بدهند خواشمند است که این کار رو انجام بدهند ... 

روی این قسمت کلیک کنید تا قسمت پیج ناصر عبداللهی در ویکی پدیا باز شود

سپاس از همگی شما 

یاحق

wikipedia