من از صدای بارون قصه کهنه دارم

{کپی برداری عکس با ذکر منبع بلاع مانع است}

صدای بارون

ناصر عبداللهی